Search

Cookie Policy Product - Welsh

Briwsion PebblePad

Mae briwsionyn yn ffeil fechan sy’n cael ei storio ar eich porwr neu yng ngyriant caled eich cyfrifiadur, os ydych chi’n cytuno i hynny. Mae briwsion yn cynnwys gwybodaeth a drosglwyddir i yriant caled eich cyfrifiadur.

Mae PebblePad yn defnyddio briwsion i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ein rhaglen. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi pan fyddwch yn defnyddio’n rhaglen ac mae’n caniatáu i ni wella’n safle.

Defnyddiwn y briwsion canlynol:

Briwsion cwbl angenrheidiol.

Mae’r rhain yn friwsion y mae eu hangen er mwyn i’n rhaglen weithredu. Maen nhw’n cynnwys briwsion sy’n cael eu defnyddio er mwyn i PebblePad eich adnabod chi ar ôl i chi fewngofnodi ac maen nhw’n helpu i sicrhau diogelwch eich cyfrif.

Cewch ragor o wybodaeth am y briwsion unigol a ddefnyddiwn ac at ba ddiben rydym ni’n eu defnyddio nhw yn y tabl isod:

Teitl y Briwsionyn

Enw’r Briwsionyn

DibenMwy o wybodaeth

Briwsion Sesiwn PebblePad:

ffcd7223-4de9-4b8a-9179-f6a75f41ff0c

ffcd7223-4de9-4b8a-9179-f6a75f42ff0c

Mae’r briwsion hyn yn hanfodol ar gyfer defnyddio PebblePad ac maen nhw’n eich adnabod chi yn ystod ac ar ôl mewngofnodi, gan ganiatáu i chi fynd at eich asedau yn ddiogel.Maen nhw’n darfod pan fyddwch yn allgofnodi neu’n cau’r porwr

Tocyn Diogelwch PebblePad:

CSRF_Token

Mae’r briwsionyn hwn yn hanfodol i ddiogelwch PebblePad ac mae’n eich amddiffyn chi rhag dolenni maleisus a allai gael eu defnyddio i gyflawni gweithredoedd digroeso tra byddwch wedi mewngofnodi i PebblePad.Mae’n darfod awr ar ôl i chi ddefnyddio PebblePad yn ddiweddaraf

Google reCAPTCHA:

NID

Mae reCAPTCHA yn ei ddefnyddio i helpu atal meddalwedd faleisus a gweithgareddau difrïol. Defnyddir yr ID unigryw i gofio dewisiadau ac, weithiau, i addasu hysbysebion.6 mis ar ôl y defnydd diwethaf arno

Google reCAPTCHA:

_GRECAPTCHA

Defnyddir y briwsionyn hwn i ddarparu data dadansoddi risg fel rhan o wasanaeth reCAPTCHA er mwyn nodi rhyngweithiadau awtomataidd â PebblePad.6 mis ar ôl y defnydd diwethaf arno

Briwsionyn cydsynio i gynnwys planedig PebblePad:

__PP_Embed_content_consent

Defnyddir y briwsionyn hanfodol hwn i gofio a yw defnyddiwr cyhoeddus wedi cydsynio i arddangos cynnwys planedig gan wasanaethau trydydd parti.364 o ddiwrnodau ar ôl ei osod.

Cyflwr UI PebblePad:

atlas-view-sidebar-preference

mapping-sidebar-preference

chart-legend-open-preference

toolbar-open

Defnyddir yr eitemau storio lleol hyn i gofio cyflwr barrau ochr PebblePad o fewn y rhaglen. Dim ond ar eich cyfrifiadur yn lleol caiff y rhain eu storio a’u defnyddio ac ni chânt eu trosglwyddo i’n gyriannau.Mae’n darfod pan fydd y defnyddiwr yn clirio storfa’i borwr ar gyfer y wefan.

Cyflwr neges groeso PebblePad:

SeenWelcomeModal

Defnyddir yr eitem storio leol hon i gofio pan fyddwch chi’n cael gwared ar y neges groeso, fel na chaiff ei dangos eto’r tro nesaf i chi fewngofnodi.Mae’n darfod pan fydd y defnyddiwr yn clirio storfa’i borwr ar gyfer y wefan.
Storfa gwaith heb ei arbed PebblePadDefnyddir storfa leol i storio unrhyw newidiadau a wnewch i’ch asedau cyn iddynt gael eu hanfon i’n gweinyddion; mae hyn yn caniatáu am adfer gwaith os bydd problem.Mae’n darfod yn awtomatig pan fydd ased defnyddiwr wedi’i arbed neu ei adfer yn llwyddiannus.

PebblePad Arolwg boddhad defnyddwyr y Golygydd Cynnwys Cyfoethog:

ck5_survey_dismissed

Defnyddir dros dro i gydnabod bod hysbysiad bwrdd gwaith ynghylch arolwg ymarferoldeb golygydd testun cyfoethog wedi’i ddiystyru.Yn dod i ben ar 30 Tachwedd 2023

Briwsion Trydydd Parti Cyffredinol

Sylwch y gall y trydydd partïon canlynol ddefnyddio briwsion hefyd ac nad oes gan PebblePad unrhyw reolaeth dros y rhain. Gall y trydydd partïon hyn wedi’u henwi gael eu cynnwys fel eitemau planedig mewn cynnwys a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr PebblePad. Mae’r briwsion trydydd parti hyn yn debygol o fod yn friwsion dadansoddi neu’n friwsion perfformiad neu’n friwsion targedu:

Trydydd PartiPolisi Briwsion
AccredibleAccredible Privacy Policy
AdobeAdobe Privacy Centre
AnswerGardenAnswerGarden » …- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience.
bubbl.usPrivacy Policy – Bubbl.us Help
CanCredPrivacy and Cookie Policy (cancred.ca)
CanvaCanva Privacy Policy
ClickViewClickView Privacy Policy
Creative CommonsCreative Commons Privacy Policy
CredlyPrivacy Policy – Credly
DisqusDisqus Privacy Policy | Disqus
Echo360Echo360 Online Privacy Policy
EnsemblePrivacy Policy | Ensemble Video Platform
FacebookCookie Policy (facebook.com)
GeniallyCookie policy | Genially
GoogleHow Google uses cookies – Privacy & Terms – Google
H5PPrivacy Policy | H5P
InformitPrivacy Policy / Document / Policy Register (rmit.edu.au)
KalturaKaltura Legal | Kaltura
KanopyKanopy Privacy Policy | Kanopy
La Trobe UniversityWebsite privacy statement, Statements, La Trobe University
LinkedInCookie Policy | LinkedIn
London Business SchoolCookie policy | London Business School
LoomPrivacy Policy | Loom
MentimeterMentimeter Cookie Policy – Mentimeter
MicrosoftMicrosoft Privacy Statement – Microsoft privacy
MiroTerms of Service, Online Whiteboard | Miro
Open Badge PassportPrivacy Notice (openbadgepassport.com)
PadletPrivacy Policy (padlet.com)
PanoptoPrivacy Policies – Panopto Video Platform
PolleverywherePrivacy Policy – Poll Everywhere
PowtoonPrivacy Policy | Powtoon
PreziPrivacy policy | Prezi
ProProfsProProfs – Knowledge Management Software
QualtricsPrivacy Statement / Qualtrics
QuizletCookie Policy | Quizlet
SketchfabPrivacy Policy – Sketchfab
SlidesharePrivacy Policy (slideshare.net)
SoundCloudCookie Policy on SoundCloud
StorybirdStorybird – Artful Storytelling
TalisCookies Policy – Talis
TEDPrivacy Policy | Our policies + terms | Our Organization | About | TED
ThingLinkCookie Policy – ThingLink
TypeformTypeform’s terms, conditions & policies
VimeoVimeo Cookie Policy
VoiceThreadPrivacy Policy (voicethread.com)
WistiaPrivacy Policy – Wistia
You can book mePrivacy and Data Protection – YouCanBook.me
YuJaPrivacy Policy – YuJa Official Home Page

Mae’n bosibl bod gan eich sefydliad ei bolisi ar wahân ei hun ar friwsion. Darllenwch bolisi preifatrwydd eich sefydliad yn uniongyrchol ar wefan y sefydliad.

Os byddwch chi’n defnyddio gosodiadau eich porwr i atal pob briwsionyn (gan gynnwys briwsion hanfodol), efallai na fyddwch chi’n gallu cyrchu rhannau o’n gwefan, neu’r cyfan ohoni.

Last updated: 23 December 2021

ReFRESH | RESHAPE | REDEsign

Days
Hours
Minutes

STAY UP TO DATE WITH ALL THINGS PEBBLEPAD

Receive the Newsletter